Dutch

Navigation :

Group Picture

Bandeau officiel 4

How to use the speech recognition tool?

ERN-EYE, een Europees Referentienetwerk gewijd aan zeldzame oogheelkundige aandoeningen

Zeldzame oogheelkundige aandoeningen zijn zeer heterogeen en vormen de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid / verlies van visus bij kinderen en jongvolwassenen. Voor vroege diagnose, management van zorg voor de patiënt en wetenschappelijk onderzoek blijven struikelblokken bestaan. Experts binnen de EU hebben besloten krachten te bundelen in een Europees Referentienetwerk.

ERN-EYE, 29 leden uit 13 landen binnen de Europese Unie

om zoveel mogelijk van de meer dan 900 zeldzame oogheelkundige aandoeningen te omvatten

 

- Coördinator: Pr Hélène Dollfus, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Frankrijk

 

- 29 zorgverleners zijn volwaardig lid van ERN-EYE

 

- Alle leden zijn goedgekeurd door hun nationale autoriteit en positief beoordeeld door een onafhankelijke instantie

ERns Goals: 1.Improve patient trajectory in the EU ⇒ Virtual clinic 2.Reduce inequalities of patient care in the EU 3.	Reduce the time to diagnosis and care 4.Bring diagnosis to the undiagnosed 5.Ensure molecular diagnosis to the largest number of patient

Europese Referentienetwerken

Voor ziekten die zeldzaam zijn, met lage prevalentie of complex zijn

 

Europese Referentienetwerken (ERNs) zijn virtuele netwerken waarbij zorgverleners uit heel Europa betrokken zijn. Ze zijn gericht op de aanpak van complexe of zeldzame ziekten en aandoeningen, waarvoor hoog gespecialiseerde zorg en concentratie van kennis en middelen noodzakelijk zijn. Gezondheidsstelsels in de Europese Unie zijn gericht op het bieden van hoogwaardige en kosteneffectieve zorg. Dit is met name moeilijk voor ziekten of aandoeningen die zeldzaam zijn, met lage prevalentie of complex zijn. Tussen de 5.000 en 8.000 zeldzame ziekten beïnvloeden het dagelijks leven van ongeveer 30 miljoen mensen in de EU.

 

Carte Europe HCPs

Bekijk voor meer informatie over ERNs: ERNs press release / ERNS brochure / ERNs flyer / ERNs memo.

 

 

 

Over het ERN-EYE initiatief

 


RECENT NEWS

The testing phase of the EYE-customized version will begin in early September 2018.

 

ERN-EYE created an online research collaborative platform to give to all researchers in the network the opportunity to communicate between them.

ERN-EYE published a brochure that describes the network and its activities. 

 

<  Older news

 

Disclaimer

ERN-EYE is een Europees Referentienetwerk (ERN), goedgekeurd door het ERN bestuur van lidstaten. De ERNs worden ondersteund door de Europese Commissie. Ga voor meer informatie over de ERNs en de EU gezondheidsstrategie naar http://ec.europa.eu/health/ern. De inhoud van deze website vertegenwoordigt de standpunten van het netwerk en heeft dit als enig doel; het kan op geen enkele manier worden beschouwd als een afspiegeling van de standpunten van de Europese Commissie of enig ander orgaan van de Europese Unie.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: