Pieejamība un lasīšanas komforts

Teksta lielums

Gaišs/tumšs režīms

Līniju vertikālā atstarpe

Vai radušās problēmas, izmantojot mūsu vietni?
Sazināties ar mums

ERN iniciatīva

In šo lapu

Teksta avots: Eiropas Komisija 

Eiropas references tīkli (ERN) ir unikālas un inovatīvas pārrobežu sadarbības platformas starp speciālistiem retu vai zemas izplatības kompleksu slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai.

Vairāk nekā 300 slimnīcu; vairāk nekā 900 veselības aprūpes vienību; tūkstošiem pacientu līdz 2020. gadam. Pacienti saņem ārstēšanu ar valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kurus konsultē konkrēti ERN. Šie ERN nodrošina klīniskās vadlīnijas, zināšanas par pētniecību un inovācijām, apmācības un e-apmācības rīkus, kā arī ģenerē un apmainās ar pierādījumiem. ERN nodrošina labāku aprūpi un diagnozi, jaunas ārstēšanas metodes, labākus datus, kapacitātes palielināšanu, pierādījumu radīšanu, vienlīdzīgu piekļuvi un apjomradītus ietaupījumus.

Pārskats

Eiropas Savienības veselības sistēmu mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes, izmaksu ziņā efektīvu aprūpi. Tomēr tas ir īpaši sarežģīti retu vai zemas izplatības sarežģītu slimību gadījumos, kas ietekmē aptuveni 30 miljonu ES pilsoņu ikdienas dzīvi.

Eiropas references tīkli (ERN) ir virtuāli tīkli, kuros iesaistīti veselības aprūpes sniedzēji visā Eiropā. To mērķis ir veicināt diskusiju par sarežģītiem vai retas slimības un apstākļi, kas prasa ļoti specializētu ārstēšanu un koncentrētas zināšanas un resursus.

Kā tas darbojas?

Lai pārskatītu pacienta diagnozi un ārstēšanu, tiekas ERN koordinatori “virtuālās” konsultatīvās grupas medicīnas speciālisti dažādās disciplīnās, izmantojot īpašu IT platforma un telemedicīnas rīki.

Process un kritēriji ERN izveidi un tā dalībnieku atlasi ir noteikti ES tiesību aktos.

  • Pārbaudiet ERN brošūra lai iegūtu vairāk informācijas

24 tīkli

Pirmie ERN tika palaisti 2017. gada martā, kurā šobrīd ir iesaistītas vairāk nekā 1600 augsti specializētas veselības aprūpes vienības no 24 ES valstīm un Norvēģijas. 24 ERN strādā pie vairākiem tematiskiem jautājumiem tostarp kaulu slimības, bērnu vēzis un imūndeficīts.

Likumdošana

ERN iniciatīva saņem atbalstu no vairākām ES finansējuma programmām, tostarp Veselības programmas, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un Horizonts 2020.

Komunikācijas materiāls

Videoklipi par ERN

(Visas valodas šeit)
(Visas valodas šeit)