Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Latvian

How to use the speech recognition tool?

Uzlabot ES pilsoņu ar Retajām Acu slimībām (RED) aprūpi

ERN-EYE vīzija ir vērsta uz ES pacientiem ar RETAJĀM ACU SLIMĪBĀM (RED) sniedzot ekspertīzi un zināšanas labai tūlītējai un nākotnes aprūpei

ERN-EYE būs sekojošie mērķi, kurus pildīs subtematiskās un transversālās komandas:

1

Atvieglot diagnostikas un veselības aprūpes pieejas uzlabojumu: attīstot elektroniskas stratēģijas virtuālā acu klīnikā EyeClin ieskaitot diagnostiskas, ģenētiskas un aprūpes ekspertīzes.

2

Atvieglot ekspertīzes mobilitāti: radot vadlīnijas, ES mēroga apmācības/izglītības programmām, daloties ar ekspertīzi EyeClinsystem ar ES ekspertiem.

3

Izmantot medicīniskās zinātnes un veselības tehnoloģiju inovācijas: iedrošinot klīniskos pētījumus un izmantojot uz pacienta-centrētas pētniecības pieejas

4

Stiprināt pētniecību un epidemioloģisko pārraudzību: izstrādājot un izmantojot ERN-EYE reģistru un izmantojot augšupejošas pieejas pētniecības projektus, kurus rada vai stimulē ERN-EYE

5

Palīdzēt dalībvalstīm ar nepietiekamu pacientu skaitu: stiprinot sadarbības partnerus ar pilnu pieeju ERN-EYE servisiem, izmantojot EyeClinic ilgtermiņā atvieglojot starptautisku nosūtīšanu, izmantojot apmaiņas un apmācības/izglītības programmas.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: