Pieejamība un lasīšanas komforts

Teksta lielums

Gaišs/tumšs režīms

Līniju vertikālā atstarpe

Vai radušās problēmas, izmantojot mūsu vietni?
Sazināties ar mums

JARDIN vienotā rīcība

In šo lapu

JARDIN Vienotā rīcība – Vienotā rīcība par Eiropas references tīklu (ERN) integrāciju valsts veselības aprūpes sistēmās

Kas tas ir?

“JARDIN” ir vienota rīcība par Eiropas references tīklu (ERN) integrāciju valsts veselības aprūpes sistēmās..

Tas ir trīs gadus ilgs Eiropas nozīmīgs projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un dalībvalstis EU4Health programmas ietvaros un kura mērķis ir uzlabot ERN ietekmi un uzlabot integrāciju veselības aprūpes sistēmās.

Tas ietvers uzlabojumus:

  • ERN-HCP valsts pārvaldība
  • kvalitātes nodrošināšanas modeļi
  • pacientu ceļi un ERN nosūtīšanas sistēmas
  • atbalsts valsts references tīklu un nediagnosticētu slimību programmu veidošanai, datu pārvaldībai un valsts atbalsta iespējām veselības aprūpes sniedzējiem, kas piedalās ERN.