Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Latvian

How to use the speech recognition tool?

The ERN initiative

Eiropas References Tīkli (ERN) ir unikālas un starptautiskas kooperācijas platformas specialistu starpā retu vai zemas prevalences kompleksu slimību diagnostikai un ārstēšanai.

Avots: Eiropas Komisija

Īsumā

ERN ir virtuāli tīkli, kas saved kopā veselības aprūpes sniedzējus Eiropā lai risinātu kompleksas vai retas slimības, kurām nepieciešama specializēta ārstēšana un zināšanu un resursu koncentrācija. Tie ir izveidoti ES Pacientu tiesību veselības aprūpē direktīvas ietvaros (2011/24/EU), kas atvieglo arī pacientu piekļuvi informācijai par veselības aprūpi un tādējādi paplašina ārstēšanas iespējas. Praksē ERN attīstīs inovatīvus aprūpes modeļus, eVeselības rīkus, medicīniskus risinājumus un ierīces.

Tie sekmēs pētniecību ar plašiem klīniskiem pētījumiem un veicinās jaunu farmakoloģisku preparātu attīstību, un novedīs pie liela apjoma ekonomijas un nodrošinās efektīvāku dārgu resursu izlietojumu, kam būs pozitīva ietekme uz nacionālo veselības aprūpju sistēmu ilgtspējību, un desmitiem tūkstošu pacientiem ES, kas cieš no retajām un/vai kompleksajām slimībām un stāvokļiem. ERN tiks atbalstīti ar Eiropas starptautiskiem telemedicīnas rīkiem, kas var gūt atbalstu no dažādiem ES finansēšanas mehānismiem, piemēram, "Veselības programma", "Eiropas Infrastruktūru Savienošanas Instruments" un ES pētniecības programma "Horizon 2020".

Video par ERN

 

 

(All languages here

Jautājumi un atbildes par ERN

 

Kas ir Eiropas References Tīkli? 

Eiropas References Tīkli (ERN) ir virtuāli tīkli, kuros iesaistīti Eiropas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji. To mērķis ir risināt kompleksas vai retas slimības un stāvokļus kuras pieprasa augsti specializētu ārstēšanu un zināšanu, un resursu koncentrāciju. Patreiz 24 tematiski ERN ir aktīvi, iesaistot vairāk kā 900 mediķu komandas vairāk kā 300 slimnīcās 25 ES valstīs un Norvēģijā. Komisija radījusi sistēmu Eiropas References Tīkliem un nodrošina grantus un tehnisko tīklu veidošanas iestādes lai atbalstītu tīklu koordinatorus. ERN vadītājspēks tomēr ir veselības aprūpes sniedzēji un nacionālās veselības iestādes. Tie izrāda uzticību, uzņemas atbildību un tiem ir visaktīvākā loma tīklu attīstībā un funkcionēšanā..

Kā ERN ir spējīgi uzlabot pacientu dzīves?

Starp 6000 un 8000 reto slimību ietekmē aptuveni 30 miljonus cilvēku ES. Šo reto slimību un komplekso stāvokļu negatīva pazīme ir speciālistu zināšanu nabadzīgums un fragmentētais raksturs, speciālistam bieži vien neesot pieejamam pacienta reģionā vai valstī. Līdz ar to liels pacientu skaits neiegūst apmierinošu simptomu skaidrojumu vai nepieciešamās zināšanas par ārstēšanas iespējām. Konsolidējot zināšanas un ekspertīzi, kas izkaisīta ES valstīs, ERN sniegs veselības aprūpes sniedzējiem pieeju daudz lielākai ekspertīzes rezervei. Tas sniegs labāku iespēju pacientiem noteikt precīzu diagnozi un sniegt padomus labākajai specifiskā stāvokļa ārstēšanai.

Kādēļ Eiropas Komisija attīsta šo iniciatīvu? 

Kooperācija ES līmenī reālā veidā izmaina reto slimību pacientu un viņu ģimeņu, kā arī viņiem palīdzošo veselības aprūpes profesionāļu situāciju. Nevienai valstij vienai pašai nav to zināšanu vai spēju, kas nepieciešamas, lai ārstētu visu veidu retās, kompleksās un zemas prevalences slimības, taču sadarbojoties un apmainoties ar dzīvību-glābjošām zināšanām Eiropas līmenī ar ERN starpniecību, ES pacientiem būs pieeja vislabākajai ekspertīzei. ERN tiek veidoti 2011. gada Pacientu tiesību starptautiskās veselības aprūpes Direktīvas ietvaros. Šī Direktīva arī atvieglo pacientu pieeju informācijai par veselības aprūpi, tādejādi paplašinot ārstēšanas iespējas.

Kā ERN darbosies praksē?

Lai pārskatītu pacienta diagnozi un ārstēšanu veselības aprūpes sniedzēji/ ERN biedri konsultēsies, apmainīsies ar informāciju un dalīsies ar zināšanām ar citiem tīkla dalībniekiem. Specifiska ERN koordinatori var apspriesties inter-ERN "virtuālās" konsultatīvajās padomēs, kuras veido dažādu disciplīnu medicīnas speciālisti. Šim mērķim var tikt izmantotas atvēlētas IT platformas un telemedicīnas rīki. ERN nav tiešā veidā pieejami specifiskiem pacientiem. Tomēr ar pacienta piekrišanu un atbilstoši katras nacionālās veselības aprūpes sistēmas noteikumiem, pacienta gadījumu veselības aprūpes sniedzējs var nosūtīt attiecīgajam ERN biedram valsts ietvaros.

Ka ERN tika izvēlēti un apstiprināti?

2016. gadā Eiropas Komisija veica pirmo piedāvājumu pieprasījumu. Piedāvājumus izskatīja ERN dalībvalstu valde, kas attīstīja vispārējo stratēģiju un vadīja procesu. Šī valde apstiprināja pirmos 23 tīklus 2016. gada decembrī, un 2017. gada 24. februārī, saskaņā ar atbilstošajos Implementācijas lēmumos definētajām prasībām.

Kādas medicīniskās jomas ir nosegtas?

24 ERN strādās pie plaša tematisko jautājumu loka, tai skaitā kaulu slimību, bērnu vecuma vēzis un imūndeficīts. Pilnais reto un komplekso patoloģiju saraksts ir pieejams šeit.  

Vai ERN risinās citu slimību jautājumus vai strādās citās kooperācijas jomās?

24 ERN patreiz nosedz galvenās reto, komplekso un zemas incidences patoloģiju grupas. Patreiz nav plānots jaunu tīklu pieprasījums, taču ilgtermiņā ERN modelis potenciāli varētu paplašināties un ietvert arī citas slimības. Bez diagnostikas un pacientu ārstēšanas, ERN arī atvieglo pētniecības kooperāciju, apvienotas apmācības, zināšanu attīstību, medicīnisko vadlīniju izstrādi.

Avots: Eiropas Komisija

 

 

 

Lejuplādējiet ERN skrejlapu visās ES valodās (un Norvēģu)

български (bălgarski) bg

čeština cs

dansk da

Deutsch de

eesti et

ελληνικά (ellinika) el

English en

español es

français fr

hrvatski hr

italiano it

latviešu lv

lietuvių lt

magyar hu

malti mt

Nederlands nl

polski pl

português pt

română ro

slovenčina sk

slovenščina sl

suomi fi

svenska sv

norsk no

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: