How to use the speech recognition tool?

The ERN initiative

Text source: European Commission 

Eiropas References Tīkli (ERN) ir unikālas un starptautiskas kooperācijas platformas specialistu starpā retu vai zemas prevalences kompleksu slimību diagnostikai un ārstēšanai.

Pārskats

Veselības aprūpes sistēmas Eiropas Savienībā cenšas nodrošināt kvalitatīvu un izmaksu ziņā efektīvu veselības aprūpi. Tomēr tas nemaz nav vienkārši retu un kompleksu slimību gadījumā, kuras ietekmē aptuveni 30 miljonu ES iedzīvotāju ikdienu.

Eiropas references tīkli (ERN) ir virtuāli tīkli, kuros sadarbojas veselības aprūpes sniedzēji no visas Eiropas. Tie sekmē diskusiju par kompleksām un retām slimībām, kuru gadījumā ir nepieciešama ļoti specializēta ārstēšana un resursu un zināšanu koncentrēšana.

Kā tas notiek?

Lai pārskatītu pacienta diagnozi un ārstēšanu, ERT koordinatori, izmantojot īpašu IT platformu un telemedicīnas rīkus, sasauc dažādās disciplīnās specializējušos ārstu virtuālas padomes.

ERT izveides un dalībnieku atlases process un kritēriji ir noteikti ES tiesību aktos.

  • Lai uzzinātu vairāk, ielūkojieties mūsu brošūrā

24 tīkli

2017. gada martā darbu sāka pirmie ERT, kuros piedalās vairāk nekā 900 ļoti specializētu veselības aprūpes nodaļu vairāk nekā 300 slimnīcās 26 dalībvalstīs. Ir 24 tīkli dažādām jomām, piemēram, kaulu slimībām, bērnu vēzim un imūndeficītam.

Tiesību akti

    • Komisijas 2019. gada 26. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1269, ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/287/ES

ERT iniciatīva saņem atbalstu no vairākām ES finansēšanas programmām, piemēram, no Veselības programmas, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un programmas “Apvārsnis 2020”.

Videoklipi

(All languages here

 

 

(All languages here

 

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: