Pieejamība un lasīšanas komforts

Teksta lielums

Gaišs/tumšs režīms

Līniju vertikālā atstarpe

Vai radušās problēmas, izmantojot mūsu vietni?
Sazināties ar mums

ERN-EYE apmaiņas programma 2024.–2025. gadam

In šo lapu

Šīs programmas mērķis

Zināšanu apmaiņa un sadarbības veicināšana starp veselības aprūpes speciālistiem Eiropas references tīklos (ERN) ir ERN apmaiņas programmas 2024 mērķis, ko finansē Eiropas Komisija ERN-EYE 23-27 aktivitāšu ietvaros.

Šis izdevums sāksies 2024. gada maijā.

Apmeklējumu saturs

Apmaiņas programma ir paredzēta, lai sasniegtu mērķus un stiprinātu kapacitāti tīkla līmenī. Tas nav paredzēts pētniecībai vai individuālai attīstībai (lai gan tas var būt apmaiņas programmas sekundārs efekts). Tematiskā joma ietver medicīnas praksi un prasmes, kā arī tīkla organizatoriskos aspektus. Šie mērķi un prioritātes ietver:

 • ģeogrāfiskā darbības joma (prioritārās valstis/HCP, vienāds sadalījums pa valstīm);
 • profesionālās grupas (medicīnas speciālisti, medicīnas darbinieki, laboratorijas darbinieki, citi);
 • tematiskais pārklājums (klīniskie aspekti, psihosociālais atbalsts, organizācijas stiprināšana)

Timeline

Apmaiņas vizītes tiks organizētas no 2024. gada maija līdz decembrim. 

 • Aicinājums praktikantiem: Nepārtraukti atvērts
 • Pārskatīšanas process: regulāri
 • Rezultāti: regulāri
 • Īsās apmaiņas sākuma datums: no 2024. gada maija līdz decembrim

Reģistrācija Īstermiņa Biržā kā praktikante

Atbilstības kritēriji

 • Pretendenti ir darbinieki vienā no ERN-EYE pilntiesīgajiem biedriem
 • Uzņemšanas centram jābūt pilntiesīgam ERN-EYE dalībniekam
 • Šī apmaiņas programma nav veids, kā apmeklēt kursus, simpozijus, sanāksmes vai kongresus
 • Šī apmaiņas programma ir atsevišķa, vienreizēja
 • Šo apmaiņas programmu nevar izmantot, lai pagarinātu citas apmaiņas programmas, ko finansē cita organizācija vai programma

Pieteikumu izvērtēšana

Visi pieteikumi tiks izvērtēti, ņemot vērā pievienotās vērtības pamatotību praktikantam un saimniekam reto acu slimību jomā.

Izmaksas un kompensācijas

Vizītes beigās ERN-EYE veiks ceļojuma izdevumu atlīdzināšanu, pamatojoties uz EK vienības izmaksām par ceļošanas noteikumiem. Saņēmēji (apmeklētāji) saņems:

 • A dienas nauda uz 5 darba dienām, lai segtu pārtiku un vietējo transportu. Summa ir balstīta uz EK vienības izmaksām par ceļošanas noteikumiem un ir atkarīga no uzņemošās valsts;
 • An izmitināšanas pabalsts uz 5 naktīm. Summa ir balstīta uz EK vienības izmaksām par ceļošanas noteikumiem un ir atkarīga no uzņemošās valsts;
 • A ceļa nauda. Summa ir atkarīga no ceļojuma attāluma un ir balstīta uz EK vienības izmaksām ceļojuma noteikumiem.

Plašāka informācija par atlīdzināšanas nosacījumiem saskaņā ar EK vienības izmaksām par ceļošanas noteikumiem ir pieejama šeit.

Nedēļas nogales dienas nav iekļautas. Apmeklētājiem ir jārezervē ceļojumi un naktsmītnes.

Papildu informācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar vietējiem noteikumiem, iespējams, būs jāparaksta juridisks līgums starp abām iestādēm, pieteikuma iesniedzēju centru un uzņemšanas centru. Pieteikuma iesniedzējam un uzņemšanas centram būs jānodrošina, ka tiek ievēroti viņa iestādes procesi.