Pieejamība un lasīšanas komforts

Teksta lielums

Gaišs/tumšs režīms

Līniju vertikālā atstarpe

Vai radušās problēmas, izmantojot mūsu vietni?
Sazināties ar mums

Pārrobežu veselības aprūpe

In šo lapu

2011. gadā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pieņēma direktīvu, kuras mērķis ir izveidot noteikumus, lai Savienībā atvieglotu piekļuvi drošai un kvalitatīvai pārrobežu veselības aprūpei un nodrošinātu pacientu mobilitāti.

1) Kas ir pārrobežu veselības aprūpe?

ES pilsoņi var piekļūt veselības aprūpei ārpus savas izcelsmes dalībvalsts. Pārrobežu veselības pakalpojumu sniedz, ja ārstējošā persona atrodas ārpus savas mītnes dalībvalsts vai pakalpojums tiek sniegts pāri Eiropas Savienības robežām (telemedicīna, attālināta diagnostika).

2) Kā pārrobežu veselības aprūpi regulē Eiropas Savienība?

2011. gada martā Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pieņēma direktīvu: Direktīva 2011 / 24 par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.

Šī direktīva reglamentē ES pilsoņu piekļuvi veselības aprūpei ārpus viņu izcelsmes dalībvalsts: pacientu tiesības, kārtību un finansējumu veselības aprūpes saņemšanai ārvalstīs. 

3) Ko ERN-EYE var nodrošināt, lai atvieglotu pārrobežu aprūpi?

Lai atvieglotu pārrobežu aprūpi, ERN-EYE var sniegt 3 pakalpojumus:

  1. Vispārīga informācija par pacientu pārrobežu aprūpi
  2. Ekspertu klīniskās konsultācijas, izmantojot CPMS
  3. Ērta piekļuve, lai sazinātos ar centriem

4) ERN-EYE ieteikumi pārrobežu aprūpei saskaņā ar Direktīvu 2011/24/ES

Vispārīga informācija par pacientu pārrobežu aprūpi

1) Vietne 

Apmeklējiet lapu “Tava Eiropa Healthcare”, lai atrastu plašāku informāciju par plānoto veselības aprūpi, neplānoto veselības aprūpi un recepšu medikamentiem ceļojuma laikā.

2) Pieejamas bukleti

Ir pieejamas 2 noderīgas brošūras: rokasgrāmata pacientiem un bieži uzdotie jautājumi.

Izlasiet rokasgrāmatu pacientiem – Pacienta tiesības uz piekļuvi veselības aprūpei 

Izlasiet jautājumu un atbilžu sadaļu par pacientu tiesībām, lai nodrošinātu labu pacientu informāciju