Latvian

Navigation :

Bandeau Florence

How to use the speech recognition tool?

ERN-EYE ir Eiropas References Tīkls, kas veltīts Retajām Acu slimībām

Retās Acu Slimības ir izteikti heterogēnas un ir vadošais redzes traucējumu/redzes zuduma iemesls bērniem un jauniem pieaugušajiem. Saglabājas nozīmīgi šķēršļi agrīnai diagnostikai, pacientu aprūpei & pētniecībai. ES eksperti nolēmuši apvienot spēkus Eiropas References Tīklā.

ERN-EYE, 29 locekļi 13 Eiropas Savienības valstīs

lai garantētu labāko aptveri vairāk kā 900 Retajām Acu Slimībām

 

- Koordinators- Pr. Hélène Dollfus, Strasbūras universitātes slimnīcas, Francija

 

- 29 Veselības aprūpes sniedzēji ir pilntiesīgi ERN-EYE locekļi

 

- Visi locekļi ir attiecīgo nacionālo autoritāšu apstiprināti un neatkarīgu struktūru pozitīvi novērtēti

 

ERns Goals: 1.Improve patient trajectory in the EU ⇒ Virtual clinic 2.Reduce inequalities of patient care in the EU 3.	Reduce the time to diagnosis and care 4.Bring diagnosis to the undiagnosed 5.Ensure molecular diagnosis to the largest number of patient

Eiropas references tīkli

Retām, zemas prevalences un kompleksām slimībām

 

Eiropas References Tīkli (ERN) ir virtuāli tīkli, kuros iesaistīti Eiropas veselības aprūpes sniedzēji. To mērķis ir risināt kompleksas slimības vai stāvokļus, kuri prasa augsti specializētu ārstēšanu un koncentrētas zināšanas un resursus. Veselības sistēmas Eiropas Savienībā nodrošina augstas kvalitātes izmaksu-efektīvu aprūpi. Tas ir īpaši sarežģīti reto vai zemas prevalences kompleksu slimību un stāvokļu gadījumā. Starp 5000 un 8000 reto slimību skar aptuveni 30 miljonu ES iedzīvotāju ikdienu.

 

Carte Europe HCPs

CAr vairāk informāciju par ERN iespējams iepazīties: ERN preses relīzēs / ERN brošūrās / ERN skrejlapa / ERN memorandos.

 

 

 

Par ERN-EYE iniciatīva

 


RECENT NEWS

The testing phase of the EYE-customized version will begin in early September 2018.

 

ERN-EYE created an online research collaborative platform to give to all researchers in the network the opportunity to communicate between them.

ERN-EYE published a brochure that describes the network and its activities. 

 

<  Older news

 

Atruna 

ERN-EYE ir Eiropas References Tīkls (ERN) ko apstiprinājušas ERN valdes dalībvalstis. ERN atbalsta Eiropas Komisija. Vairāk informācijas par ERN un ES veselības aprūpes stratēģiju pieejams http://ec.europa.eu/health/ern Šīs vietnes saturs atspoguļo Tīkla uzskatus un tā atbildību; tos nedrīkst uzskatīt par Eiropas Komisijas vai jebkuras cita Eiropas Savienības struktūras uzskatiem.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: