Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Lietuva

How to use the speech recognition tool?

Gerinti ES piliečių, sergančių Retomis akių ligomis (RAL),

priežiūrą. ERN-EYE vizija - padėti ES pacientams, sergantiems Retomis akių ligomis (RAL), suteikiant ekspertų konsultacijas ir žinias skubiam ir tolimesniam gydymui efektyviausiais metodais.

ERN-EYE komandų, dirbančių teminiu ir skersiniu principu, uždaviniai:  

1

Skatinti diagnostinių ir sveikatos priežiūros paslaugų gerinimą: virtualioje akių klinikoje EyeClin išvystytomis elektroninėmis priemonėmis, įskaitant diagnostinius, genetinius ir priežiūros metodus.

2

Gerinti ekspertų žinių mobilumą: kurti gaires, mokymo/švietimo programas ES lygiu, dalinantis EyeClinsystem žiniomis su ES ekspertais.

3

Naudotis medicinos mokslų ir sveikatos technologijų inovacijomis: skatinti klinikinius tyrimus ir tyrimus, orientuotus į pacientų poreikius. 

4

Skatinti tyrimus ir epidemiologinį stebėjimą: sukurti ir naudoti ERN-EYE registrą. Šio registro pagalba vykdyti ERN-EYE sukurtus ir skatinamus tyrimo projektus "iš apačios į viršų"  kuriuos pradėjo ar skatino tinklai.

5

Padeda valstybėms narėms, turinčioms nepakankamą pacientų skaičių, skatindami partnerius, kurie turi pilną prieigą prie ERCT tinklo paslaugų, naudoti EyeClin ir tokiu būdu pagerinti siuntimą tarpvalstybiniu lygiu, taip pat vykdyti mainų, mokymų ir švietimo programas.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: