How to use the speech recognition tool?

ERT iniciatyva

Text source: European Commission 

Europos referencijos centrų tinklai (ERT)  yra unikali ir inovatyvi tarpvalstybinė bendradarbiavimo platforma, vienijanti specialistus, kurių tikslas yra diagnozuoti ir gydyti retas ar retai pasitaikančias sudėtingas ligas. 

Apžvalga

Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sistemų paskirtis – aukštos kokybės ir ekonomiškai efektyvių paslaugų teikimas. Vis dėlto tai itin sunku užtikrinti retų ar mažai paplitusių sudėtingų ligų atveju. Šios ligos veikia kasdienį maždaug 30 mln. ES piliečių gyvenimą.

Europos referencijos centrų tinklai – tai virtualūs tinklai, kuriuose dalyvauja visos Europos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Jų tikslas – paskatinti diskusiją apie sudėtingas arba retas ligas ir susirgimus, kuriems reikalingas labai specializuotas gydymas, žinių ir išteklių koncentracija.

Kaip tai veikia?

Kad peržiūrėtų paciento diagnozę ir gydymą, Europos referencijos centrų tinklo koordinatoriai, naudodamiesi specialia IT platforma ir telemedicinos priemonėmis, sušaukia virtualias įvairių sričių medicinos specialistų patariamąsias tarybas.

Europos referencijos centrų tinklo ir jo narių atrankos procesas ir kriterijai nustatyti ES teisės aktuose.

  • Daugiau informacijos galima rasti mūsų parengtoje knygelėje.

24 tinklai

Pirmieji Europos referencijos centrų tinklai pradėjo veikti 2017 m. kovo mėn, jų nariais tapo daugiau kaip 900 aukštos specializacijos sveikatos priežiūros padalinių iš daugiau kaip 300 ligoninių 26 ES šalyse. 24 Europos referencijos centrų tinklų veikla susijusi su įvairiais teminiais klausimais, įskaitant kaulų ligas, vaikų sergamumą vėžiu, imunodeficitą.

Teisinis pagrindas

    • Komisijos deleguotasis sprendimas (priedas), kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos turi atitikti Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai
    • 2019 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1269, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/287/ES

Europos referencijos centrų tinklų iniciatyva remiama pagal kelias ES finansavimo programas, tarp jų pagal Sveikatos programą, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, programą „Horizontas 2020“.

Vaizdo siužetai

(All languages here

 

 

(All languages here

 

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: