Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Lietuva

How to use the speech recognition tool?

ERT iniciatyva

Europos referencijos centrų tinklai (ERT)  yra unikali ir inovatyvi tarpvalstybinė bendradarbiavimo platforma, vienijanti specialistus, kurių tikslas yra diagnozuoti ir gydyti retas ar retai pasitaikančias sudėtingas ligas. 

Šaltinis: Europos Komisija

ERCT yra virtualūs tinklai, vienijantys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus Europoje. Jų tikslas - kovoti su sudėtingomis ir retomis ligomis bei būklėmis, reikalaujančiomis specializuoto gydymo ir daug žinių bei išteklių. Tinklai sukurti, remiantis ES direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas (2011/24/EU), kuri taip pat sudaro sąlygas pacientams lengviau gauti informaciją apie sveikatos priežiūrą ir taip pagerina jų gydymo galimybės. ERCT numato sukurti naują inovatyvų priežiūros modelį, e-sveikatos priemones, medicininius sprendimus ir įrangą.  

Tinklai passkatins didelės apimties klinikinius tyrimus ir prisidės prie naujų farmacinių priemonių kūrimo, taip pat vykdys masto ekonomiją ir užtikrins geresnį brangių išteklių panaudojimą, o tai turės teigiamos įtakos nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų tvarumui ir dešimtims tūkstančių pacientų ES, kenčiančių nuo retų ir/ar sudėtingų ligų ar būklių. ERCT bus remiamas Europos tarpvalstybinio telemedicininių įrankių komplekso, finansuojamas įvairių ES mechanizmų, pvz., „Sveikatos programa” ("Health Programme"), Europos infrastruktūros tinklų priemonė ("Connecting Europe Facility")  ir ES tyrimų programa „Horizontas 2020” ("Horizon 2020").

Vaizdo medžiaga apie ERT 

 

 

(All languages here

 Klausimai/atsakymai apie ERT

 

Kas yra Europos referencijos centrų tinklai?

Europos referencijos centrų tinklai (ERCT) yra virtualūs tinklai, vienijantys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus Europoje. Jų tikslas - kovoti su sudėtingomis ir retomis ligomis bei būklėmis, reikalaujančiomis specializuoto gydymo ir daug žinių bei išteklių. Šiuo metu veikia 24 teminių ERCT, jungiančių daugiau nei  900 medikų komandų iš daugiau nei 300 ligoninių 25 ES šalyse ir Norvegijoje. Komisija sukūrė ERCT gaires, teikia finansinę paramą bei technines tinklų kūrimo priemones, taip remdama tinklų koordinatorius. Tačiau varomoji tinklų jėga yra  sveikatos priežiūros specialistai ir nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos, kurie pasitiki, disponuoja ir aktyviai plėtoja tinklus bei užtikrina jų funkcionalumą.

Kaip ERCT gali pagerinti pacientų gyvenimo kokybę?

6 - 8 tūkst. retų ligų paveikė daugiau nei 30 milijonų ES gyventojų. Retos ligos ir sudėtingos būklės pasižymi tuo, kad apie jas dažnai trūksta profesionalių žinių, jos dažnai nėra pasiekiamos pacientų gyvenamuose regionuose ar šalyse. Todėl dauguma pacientų  neranda  savo simptomų paaiškinimo ar informacijos apie gydymo galimybes. Sutelkdami žinias ir ekspertų konsultacijas iš visų šalių, tinklai suteiks sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams prieigą prie daugiau teorinių ir praktinių duomenų, o tai pacientams užtikrintų tikslesnes diagnostikos ir geriausio jų būklės gydymo galimybes. 

Kodėl Europos Komisija vysto šią iniciatyvą? 

ES lygmens bendradarbiavimas pacientams, sergantiems retomis akių ligomis, ir jų šeimų nariams bei jiems padedantiems sveikatos specialistams yra nauja efektyvi iniciatyva, nes iki šiol nė viena šalis neturėjo pakankamai žinių ir potencialo gydyti visus retų, sudėtingų ir mažai paplitusių ligų bei būklių tipus. Bendradarbiaudami ir dalindamiesi žiniomis, kurios gali išgelbėti gyvybes, Europos lygiu per ERCT tinklus, pacientai iš Europos šalių gaus geriausias ekspertų konsultacijas. ERCT buvo įkurti, remiantis 2011 m. Direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, kuri taip pat padeda lengviau gauti informaciją apie sveikatos priežiūrą ir taip pagerinti gydymo galimybės. 

Kaip ERCT veiks praktikoje?

ERCT nariai - sveikatos specialistai konsultuos, dalinsis informacija ir žiniomis su kitais tinklo nariais, tokiu būdu bus peržiūrimos pacientų diagnozės ir gydymas. Specialių ERCT koordinatoriai galės sušaukti tarptinklinį virtualų patariamosios tarybos, vienijančios daugelio medicinos šakų specialistus, susitikimą, naudodami specialią IT platformą ir telemedicinos instrumentus. ERCT pacientams tiesiogiai nėra prieinami, tačiau su paciento sutikimu ir remiantis nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos taisyklėmis, konkretaus paciento gydytojas galės pateikti atvejį savo šalies ERCT nariui.

Kaip buvo atrenkami ir patvirtinami ERT?

2016 m. Europos Komisija paskelbė pirmąjį siūlymų teikimo etapą. Pateiktus siūlymus vertino ERT šalių narių taryba, kuri ir vysto bendrą politiką bei procesus. Remdamasi vykdomo sprendimo reikalavimais, Taryba pirmus 23 tinklus patvirtino 2016 m. gruodžio mėnesį, o 24-ąjį 2017 m. vasario mėnesį. 

Kokias medicinos sritis apima tinklas?

24 ERCT dirba daugelyje teminių sričių, įskaitant kaulų susirgimus, vaikų onkologiją ir imunodeficitą. Visą retų ir sudėtingų patologijų sąrašą rasite čia.  

Ar ERCT dirbs su kitomis ligomis arba bendradarbiaus kitose srityse?

24 ERCT šiuo metu jungia daugelį retų, sudėtingų ir mažai paplitusių patologijų klasterius, ir šiuo metu kvietimų naujiems tinklams steigti nenumatoma, tačiau ilgainiui tinklo modelis gali plėsti ir jungti dar daugiau ligų. Be diagnostikos ir gydymo ERCT vystys bendradarbiavimą tyrimų, bendrų mokymų, žinių generavimo, medicininių gairių plėtros ir kt. srityse.

Šaltinis: Europos Komisija

 

 

 

Parsisiųsti ERT skrajutę visomis ES kalbomis ir norvegų kalba

български (bălgarski) bg

čeština cs

dansk da

Deutsch de

eesti et

ελληνικά (ellinika) el

English en

español es

français fr

hrvatski hr

italiano it

latviešu lv

lietuvių lt

magyar hu

malti mt

Nederlands nl

polski pl

português pt

română ro

slovenčina sk

slovenščina sl

suomi fi

svenska sv

norsk no

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: