Juurdepääsetavus ja lugemismugavus

Teksti suurus

Hele/tume režiim

Ridade vertikaalne vahekaugus

Kas teil on probleeme meie veebisaidi kasutamisega?
Kontakt

ERN algatus

In Sellel leheküljel

Teksti allikas: Euroopa komisjoni 

Euroopa tugivõrgustikud (ERN) on ainulaadsed ja uuenduslikud piiriülesed koostööplatvormid spetsialistide vahel haruldaste või madala levimusega komplekshaiguste diagnoosimiseks ja raviks.

üle 300 haigla ; üle 900 tervishoiuüksuse; 2020. aastaks aitasid tuhanded patsiendid. Patsiendid saavad ravi riiklike tervishoiuteenuste osutajate kaudu, keda nõustavad konkreetsed ERN-id. Need ERN-id pakuvad kliinilisi juhiseid, teadus- ja innovatsioonialaseid teadmisi, koolituse ja e-õppe tööriistu ning loovad ja jagavad tõendeid. ERN-id võimaldavad paremat hooldust ja diagnoosimist, uusi ravimeetodeid, paremaid andmeid, suutlikkuse suurendamist, tõendite kogumist, võrdset juurdepääsu ja mastaabisäästu.

Ülevaade

Euroopa Liidu tervishoiusüsteemide eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja kulutõhusat ravi. See on aga eriti raske haruldaste või vähese levimusega keeruliste haiguste puhul, mis mõjutavad ligikaudu 30 miljoni ELi kodaniku igapäevaelu.

Euroopa tugivõrgustikud (ERN) on virtuaalsed võrgustikud, mis hõlmavad tervishoiuteenuse osutajaid üle Euroopa. Nende eesmärk on hõlbustada arutelu keeruliste või haruldaste haiguste ja tingimused, mis nõuavad väga spetsiifilist ravi ning kontsentreeritud teadmisi ja ressursse.

Kuidas see toimib?

Patsiendi diagnoosi ja ravi ülevaatamiseks kogunevad ERN-i koordinaatorid "virtuaalsed" nõuandepaneelid eri valdkondade meditsiinispetsialistide jaoks, kasutades selleks spetsiaalset IT platvorm ja telemeditsiini tööriistad.

Protsess ja kriteeriumid ERNi asutamiseks ja selle liikmete valimiseks on sätestatud ELi õigusaktides.

  • Kontrollige ERN-i brošüür rohkem informatsiooni

24 Networks

Esimesed ERN-id käivitati 2017. aasta märtsis, mis hõlmab täna enam kui 1600 kõrgelt spetsialiseerunud tervishoiuüksust 24 ELi riigist ja Norrast. 24 ERN-i tegelevad mitmete temaatiliste küsimustega sealhulgas luuhaigused, lapseea vähk ja immuunpuudulikkus.

Seadusandlus

  • Direktiivi 2011 / 24 / EL patsientide õiguste kohta piiriüleses tervishoius
  • Komisjonitasu delegeeritud otsus (lisa) kriteeriumide ja tingimuste määratlemine, millele tervishoiuteenuse osutajad ja ERN-id peaksid vastama
  • Komisjonitasu rakendusotsus (lisa) ERNide loomise ja hindamise kriteeriumide määratlemine
  • Komisjonitasu rakendusotsus (EL) 2019/1269, 26. juuli 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/287/EL

ERNi algatust toetavad mitmed ELi rahastamisprogrammid, sealhulgas terviseprogramm, Euroopa ühendamise rahastu ja Horizon 2020.

Suhtlusmaterjal

Videod ERN-ide kohta

(Kõik keeled siin)
(Kõik keeled siin)