Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Estonian

How to use the speech recognition tool?

Patsiendi ja perede nõuandev kogu (PaFAC)

Patsiendid ja patsientide esindajad on ERN-EYEs täielikult kaasatud

EURORDIS, euroopa patsiendiühenduste konsortsium, oli ERNide algatuseks. Eelmisel aastal moodustasid nad igas ERNis patsiendi eestkõnelemise grupi (european Patient Advocacy Group, ePAG).

ERN-EYE sees moodustasid kõik patsientide esindajad patsiendi ja perede nõuandva kogu (Patient ja Family Advisory Council, PaFAC). Sellest nõukogust kuulub 2 patsientide esindajat juhtimiskomisjoni.

 

 

Eurordis

EURORDIS on patsientide juhitud mittetulunduslik patsiendiorganisatsioonide liit, mis esindab 755 haruldase haiguse patsiendiorganisatsiooni 67 riigis

Tegevidirektor: Yann Le Cam

President: Terkel Andersen

Asepresident: Avril Daly

 

 www.eurordis.org

 

ERN-EYE patsiendi eestkõnelemise grupi (ePAG) liikmed

euroopa patsiendi eestkõnelemise grupp

ePAG esindajad:

Dominique Sturz
Gaëlle Jouanjan
Michael Laengsfeld
Paula Morandi
Russel Wheeler
Petia Stratieva

Christina Fasser

 

 

 

 

Esindajad juhtimiskomisjonis

2 PaFAC liiget kuuluvad ERN-EYE juhtimiskomisjoni

Esindaja aastal 2019:

 

Dominique Sturz

Russel Wheeler

 

 

Patsiendi kaasamine ERN-EYEsse on olnud pikaajaline.

Seda teekonda esitles Eurordise asepresident ja Retina Internationali tegedirektor Avrl Daly kolmanda Euroopa referentsvõrgustiku konverentsi käigus Vilniuses. 

 

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: