Estonian
Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

How to use the speech recognition tool?

Parandada haruldaste silmahigustega ELi kodanike hoolekannet

ERN-EYE visioon on pühendatud haruldaste silmahaigustega ELi patsientidele, viies kokku kompetentsi ja teadmised parimaks hoolekandeks koheselt ja tulevikus.

ERN-EYE alateemalistel ja transveraalsetel töögruppidel on järgmised ülesanded:

1

Hõlbustada diagnoosimise kvaliteeti ning tervishoiuteenuste osutamist virtuaalses silmakliinikus EyeClin välja arendatud elektrooniliste strateegiate, sealhulgas diagnostiliste, geneetiliste ja hoolekandealaste ekspertteadmiste abil.  

2

Hõlbustada ekspertteadmiste liikumist ravijuhiste koostamise, üleeuroopaliiduline koolitus/ haridusprogrammi, ekspertteadmiste jagamise abil EyeClin süsteemis EL-i ekspertidega 

3

Meditsiiniteaduste ja tervisetehnoloogiate ärakasutamine kliiniliste uuringute võimestamise ja patsiendikeskse lähenemise abil teadusuuringutes

4

Tugevdada teadustööd ja epidemioloogilist järelvalvet ERN-EYE registrite loomise ja kasutamise abil ning ERN-EYE poolt geneereritud või stimuleeritud teadusprojektide algusest lõpuni viimise abil

5

Aidata liikmesriike ebapiisava patsientide arvuga, soodustades partneritele täielikku ERN-EYE teenuste juurdepääsu, EYEClin kasutamist, ülepiirilist suunamist,  hõlbustades vahetus- ja treening/haridusprogramme.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: