Juurdepääsetavus ja lugemismugavus

Teksti suurus

Hele/tume režiim

Ridade vertikaalne vahekaugus

Kas teil on probleeme meie veebisaidi kasutamisega?
Kontakt

Piiriülene tervishoid

In Sellel leheküljel

2011. aastal võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu vastu direktiivi, mille eesmärk on kehtestada reeglid ohutule ja kvaliteetsele piiriülesele tervishoiule liidus juurdepääsu hõlbustamiseks ning patsientide liikuvuse tagamiseks.

1) Mis on piiriülene tervishoid?

ELi kodanikel on juurdepääs tervishoiuteenustele väljaspool oma päritoluliikmesriiki. Piiriülest tervishoiuteenust osutatakse juhul, kui ravi saav isik asub väljaspool oma koduliikmesriiki või teenust osutatakse piiriüleselt Euroopa Liidu piires (telemeditsiin, kaugdiagnostika).

2) Kuidas reguleerib piiriülest tervishoidu Euroopa Liit?

2011. aasta märtsis võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu vastu direktiivi: Direktiivi 2011 / 24 patsientide õiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius.

See direktiiv reguleerib ELi kodanike juurdepääsu tervishoiuteenustele väljaspool nende päritoluliikmesriiki: patsientide õigusi, välismaal tervishoiuteenuste osutamise kordi ja rahastamist. 

3) Mida saab ERN-EYE pakkuda piiriülese hoolduse hõlbustamiseks?

Piiriülese hoolduse hõlbustamiseks võib ERN-EYE pakkuda kolme teenust:

  1. Üldteave patsientide piiriülese ravi kohta
  2. Ekspertide kliiniline nõustamine CPMS-i kaudu
  3. Lihtne juurdepääs keskustega ühenduse võtmiseks

4) ERN-EYE soovitused piiriüleseks hoolduseks direktiivi 2011/24/EL alusel

Üldteave patsientide piiriülese ravi kohta

1) Veebisait 

Külastage lehte „Teie Euroopa tervishoid”, et leida lisateavet planeeritud tervishoiu, planeerimata tervishoiu ja retseptiravimite kohta reisil olles.

2) Infolehed on saadaval

Saadaval on 2 kasulikku infolehte: juhend patsientidele ja korduma kippuvad küsimused.

Lugege juhendit patsientidele – Patsiendi õigus tervishoiuteenustele 

Patsientide hea teabe edastamiseks lugege patsientide õiguste küsimusi ja vastuseid