Estonian

Navigation :

Bandeau Florence

How to use the speech recognition tool?

ERN-EYE, harvaesinevatele silmahaigustele pühendatud Euroopa referentsvõrgustik

Silma haruldased ehk harvikhaigused on väga heterogeensed ning lastel ja noortel täiskasvanutel kõige sagedasemaks nägemispuude/nägemislanguse põhjustajaks. Varase diagnoosimisele, patsiendikäsitlusele ja  teadustööle kehtivad olulised piirid. Euroopa Liidu (EL) eksperdid otsustasid ühendada oma jõud Euroopa referentsvõrgustikuks.  

ERN-EYE, 29 liiget 13 riigist üle kogu Euroopa Liidu

tagamaks üle 900 haruldase silmahaiguse parim käsitlus

 

- Koordinaator: prof Hélène Dollfus, Strasbourg'i Ülikoolihaigla, Prantsusmaa

 

- 29 tervishoiuteenuse osutajat on ERN-EYE täisliikmed

 

- Kõik liikmed said oma riikliku asutuse heakskiidu ja sõltumatu organi positiivse hinnangu

 

ERns Goals: 1.Improve patient trajectory in the EU ⇒ Virtual clinic 2.Reduce inequalities of patient care in the EU 3.	Reduce the time to diagnosis and care 4.Bring diagnosis to the undiagnosed 5.Ensure molecular diagnosis to the largest number of patient

Euroopa referentsvõrgustikud

Harvaesinevate,  vähe levinud ja komplekssete haiguste jaoks

 

Euroopa referentsvõrgustikud European Reference Networks (ERNs) on virtuaalsed võrgustikud, mis ühendavad tervishoiuteenuse osutajaid üle kogu Euroopa. Nende eesmärk on käsitleda kompleksseid või harvaesinevaid haigusi ja haigusi, mis vajavad väga spetsiifilist ravi ning kontsentreeritud teadmisi ja ressursse. Euroopa Liidu tervishoiusüsteemide siht on pakkuda kõrgekvaliteedilist, kulutõhusat teenust. See aga on iseäranis raske harvaesinevate ja vähelevinud haiguste või seisundite puhul. 5000 kuni 8000 harvaesinevat haigust mõjutavad umbes 30 miljoni ELi elaniku igapäevast elu.   

Carte Europe HCPs

Rohkem informatsiooni ERNide kohta: ERNi pressiteated /ERNi brošüür / ERNi flaier/ ERNi memo.

 

 

 

Teave ERN algatus

 


RECENT NEWS

The testing phase of the EYE-customized version will begin in early September 2018.

 

ERN-EYE created an online research collaborative platform to give to all researchers in the network the opportunity to communicate between them.

ERN-EYE published a brochure that describes the network and its activities. 

 

<  Older news

 

Disclaimer

ERN-EYE on European Reference Network (ERN) liikmesriikide juhtkonna poolt heaks kiidetud Euroopa referentsvõrgustik. ERNe toetab Euroopa Komisjon. ERNide ja ELi tervishoiupoliitika informatsiooni saamise jaoks külasta http://ec.europa.eu/health/ern. Selle veebilehe sisu esindab võrgustiku vaateid ja on vaid selle vastutusalal; see ei peegelda Eurropa Komisjoni või ühegi teise Euroopa Liidu struktuuriüksuse vaateid.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: