Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Danmark

How to use the speech recognition tool?

Patient- og pårørenderepræsentanter (PaFAC)

Patient- og pårørenderepræsentanter er fuldgyldige medvirkende i ERN-EYE

EURORDIS, et europæisk konsortium af patientforeninger, satte gang i initiativet til at danne de europæiske referencenetværk for sjældne og komplekse sygdomme. Konsortiet har etableret referencenetværkenes patient-talsmandsgrupper i de forskellige netværk.

In ERN-EYE har patienternes repræsentanter udpeget to medlemmer af netværkets rådgivergruppe.

 

 

Eurordis

EURORDIS er en privat alliance af 755 patientforeninger for sjældne sygdomme fra 67 lande.

Direktør: Yann le Cam

Præsident: Terkel Andersen

Vicepræsident: Avril Daly

 

 www.eurordis.org

 

 

Repræsentanter for europæiske patientforeninger i ERN-EYE

Europæiske patientforeninger

Patientforeningsrepræsentanter:

Dominique Sturz
Gaëlle Jouanjan
Michael Laengsfeld
Paula Morandi
Russel Wheeler
Petia Stratieva

Christina Fasser

 

 

 

 

Medlemmer af rådgivergruppen

To patient- og pårørenderepræsentanter er medlemmer af rådgivergrupper for ERN-EYE

2019-repræsentanter:


Dominique Sturz

Russel Wheeler

 

 

Patienter har fra første færd været inddraget i ERN-EYE

Forhistorien og hvad der siden er sket blev beskrevet af Avril Daly, vicepræsident for EURORDIS og chef for Retina International, ved de europæiske referencenetværks konference i Vilnius.

 

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: