Danmark

Navigation :

How to use the speech recognition tool?

Det er referencenetværkets opgave at forbedre betjeningen af borgere med sjældne øjensygdomme 

ved at opbygge og dele erfaring og ekspertise, nu og i fremtiden. 

Referencenetværket vil have følgende opgaver:

1

At fremme bedre klinisk og molekylærgenetisk diagnostik samt behandling gennem digitalt samarbejde hen over landegrænserne i Europa. 

2

Af fremme ekspertmobilitet, udarbejde retningslinjer, afholde kurser og andre uddannelsestiltag og dele ekspertise.

3

At udnytte ny teknologi til at styrke patienternes rolle og egenomsorg i klinik og forskning.

4

At styrke forskning og epidemiologiske overvågning af folkesundheden og sundhedsvæsenernes effektivitet inden for sjældne øjensygdomme samt at benytte netværkets data til forskning og udvikling.

5

At hjælpe medlemslande med utilstrækkelige ressourcer og små befolkninger til at komme ind i samarbejde på et overnationalt niveau.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: