Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Danmark

How to use the speech recognition tool?

Det er referencenetværkets opgave at forbedre betjeningen af borgere med sjældne øjensygdomme 

ved at opbygge og dele erfaring og ekspertise, nu og i fremtiden. 

Referencenetværket vil have følgende opgaver:

1

At fremme bedre klinisk og molekylærgenetisk diagnostik samt behandling gennem digitalt samarbejde hen over landegrænserne i Europa. 

2

Af fremme ekspertmobilitet, udarbejde retningslinjer, afholde kurser og andre uddannelsestiltag og dele ekspertise.

3

At udnytte ny teknologi til at styrke patienternes rolle og egenomsorg i klinik og forskning.

4

At styrke forskning og epidemiologiske overvågning af folkesundheden og sundhedsvæsenernes effektivitet inden for sjældne øjensygdomme samt at benytte netværkets data til forskning og udvikling.

5

At hjælpe medlemslande med utilstrækkelige ressourcer og små befolkninger til at komme ind i samarbejde på et overnationalt niveau.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: