Danmark
Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Contact us

How to use the speech recognition tool?
personal informations

* Obligatorisk
 Visse af patienternes personhenførbare oplysninger må nødvendigvis gøres tilgængelige for referencenetværkets eksperter, for at netværket kan levere den ekspertvurdering, patienten har behov for. Deling af personhenførbare oplysninger sker med henblik på lægefaglig vurdering, uddannelse og forskning. Den enkelte patient har ret til at tilgå, korrigere og slette oplysninger om patienten selv, som beskrevet i den relevante lovgivning. For at udøve disse rettigheder behøver patienten blot at kontakte sekretariatet for ERN-EYE.

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: