Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Ceská republika

How to use the speech recognition tool?

Poradenský sbor pacientů a rodin (PaFAC)

Pacienti a zástupci pacientů jsou plně zapojeni do ERN-EYE.

EURODIS, evropské konsorcium pacientských organizací, stálo za iniciativou ERNs. Minulý rok vytvořili v každé ERN skupiny hájící zájmy pacientů (ePAG).

V ERN-EYE všichni zástupci pacientů, ať již z ePAG či ne, vytvořili poradenský sbor pacientů a rodin (PaFAC). V rámci tohoto sboru, 2 zástupci pacientů jsou součástí řídící rady.

 

Eurordis

 

Eurordis

EURORDIS je nevládní pacienty organizovaná aliance pacientských organizací zastupující 755 organizací pacientů se vzácnýmá onemocněními v 67 zemích

Výkonný předseda: Yann Le Cam

Prezident: Terkel Andersen

Více prezidentka: Avril Daly

 

 www.eurordis.org

 logo Epag

ePAG členové ERN-EYE

evropská skupina hájící zájmy pacientů

Zástupci ePAG hájící zájmy pacientů:

Dominique Sturz
Gaëlle Jouanjan
Michael Laengsfeld
Paula Morandi
Russel Wheeler
Petia Stratieva

Christina Fasser

 

 

 

 

Zástupci v řídící radě

2 členové PaFAC jsou představiteli v řídící radě ERN-EYE

Představitel pro rok 2019 :


Dominique Sturz

Russel Wheeler

 

 

Zapojení pacientů do ERN-EYE je dlouhodobá záležitost.

Tuto cestu představila na 3. konferenci o evropské referenční síti ve Vilniusu Avril Dalyová, místopředsedkyně Eurordis a generální ředitelka společnosti Retina International.

 

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: