Zoom-Zoom+Black contrastBlue contrastWhite contrast

Ceská republika

How to use the speech recognition tool?

Zlepšit péči o obyvatele EU se vzácnými onemocnění oka

Vize ERN-EYE je určena pro  pacienty z EU se VZÁCNÝMI ONEMOCNĚNÍMI OKA; přináší vysokou odbornost a znalosti pro okamžitou a budoucí nejlepší péči.

ERN-EYE bude mít následující cíle plněné podtématickými a transverzálními týmy:

1

Usnadnit diagnostiku a léčbu pomocí elektronických strategií vyvinutých ve virtuální oční klinice EyeClin zahrnující diagnostickou, genetickou a léčebnou expertízu

2

Usnadnit mobilitu odborných znalostí pomocí vytváření vodítek, školících/vzdělávacích programů po celé EU, sdílení odborných znalostí v systému EyeClin s experty z EU

3

Zužitkovat inovace v lékařských vědách a zdravotnických technologiích posílením klinických studií a na pacienta oreintovanych přistupech k výzkumu

4

Posílit výzkum a epidemiologický dohled: návrhem a používáním registru ERN-EYE a výzkumných projektů vytvořených přístupem zdola nahoru nebo podněcených ERN-EYE

5

Pomoci členskému státu (státům) s nedostatečným počtem pacientů: podporou přidružených partnerů s plným přístupem ke službám ERN-EYE, používáním virtuální oční kliniky EyeClin, což časem usnadní přeshraniční odesílání pacientů,  výměnami/vzdělávacími programy.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

This ERN is supported by: