How to use the speech recognition tool?

ERN iniciativa

Text source: European Commission 

Evropské referenční sítě (ERNs) jsou unikátní a inovativní přeshraniční platformy spolupráce mezi specialisty za účelem diagnostiky a léčby vzácných nebo komplikovaných onemocnění s nízkou prevalencí.

Přehled

Zdravotnické systémy v EU mají za cíl poskytovat vysoce kvalitní a nákladově efektivní zdravotní péči. Toho je však obzvláště obtížné dosáhnout v případě vzácných nebo komplexních onemocnění a nemocí a poruch s nízkou prevalencí, které mají každodenní dopad na život 30 milionů osob v celé EU.

Evropské referenční sítě (ERN) jsou virtuální sítě mezi poskytovateli zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem je usnadnit diskusi o problému komplexních nebo vzácných onemocnění nebo chorob, které vyžadují vysoce specializovanou zdravotní péči a soustředění poznatků a zdrojů.

Jak to funguje?

K přezkumu pacientovy diagnózy a léčby svolají koordinátoři ERN „virtuální“ poradní panely složené z lékařů-specialistů z různých disciplín. Využívají při tom specializovanou platformu informačních technologií a nástroje telemedicíny.

Postup a kritéria pro zřízení evropské referenční sítě a pro výběr jejích členů jsou stanoveny v právních předpisech EU.

  • Další informace najdete v naší brožuře

24 sítí

První evropské referenční sítě byly zavedeny v březnu 2017 za účasti více než 900 vysoce specializovaných zdravotnických oddělení z více než 300 nemocnic v 26 státech EU. 24 evropských referenčních sítí se zabývá řadou tematických otázek např. kostními poruchami, rakovinou u dětí, imunitní nedostatečností.

Právní předpisy

Iniciativa ERN získává podporu z různých programů financování EU, včetně programu v oblasti zdraví, Nástroje pro propojení Evropy programu Horizont 2020.

Komunikační materiály

    • Leták (ve všech úředních jazycích EU)

Videoklipy:

Videoklipy

(All languages here

 

 

(All languages here

 

Subscribe

* indicates required

This ERN is supported by: